Energideklaration i Malmö – En guide till energismart fastighetsägande

08 juni 2024 Renate Degerth

editorial

Att göra en energideklaration är idag inte bara en fråga om att följa lagar och förordningar det är också ett smart sätt att optimera sin fastighets energianvändning och bidra till en mer hållbar framtid. I Malmö, precis som i resten av Sverige, krävs energideklaration för såväl nya som befintliga byggnader. Genom att göra en energideklaration får du värdefull insikt i din fastighets energiprestanda och kan ta itu med åtgärder för att minska energiförbrukningen och därmed också kostnader och miljöpåverkan.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration i Malmö är ett dokument som sammanställer information om en fastighets energianvändning. Den visar på hur energieffektiv en byggnad är och ger rekommendationer för att förbättra energiprestandan. I Sverige är det lag på att alla byggnader med vissa undantag ska energideklareras med jämna intervall. För småhus sker detta vid försäljning eller ombyggnad, medan för större byggnader måste en ny deklaration göras vart tionde år.

Energideklarationen utförs av en certifierad energiexpert som bedömer allt från byggnadens isolering till dess uppvärmningssystem och ventilation. I deklarationen framgår ett energibetyg som baseras på byggnadens energianvändning i förhållande till dess storlek och jämförs med ett referensvärde. För fastighetsägare i Malmö kan det vara ett viktigt verktyg för att identifiera åtgärder som kan sänka energikostnaderna och höja fastighetens värde.

Varför behövs energideklarationer?

Syftet med energideklarationer är flerfaldigt. De synliggör byggnaders energiförbrukning och ger ägare, köpare eller hyresgäster en tydlig bild av fastighetens prestanda. Detta ökar medvetenheten kring energianvändning och kan sporra till investeringar i energibesparande åtgärder. För Miljömässigt bidrar minskad energiförbrukning till lägre utsläpp av växthusgaser.

I Malmö finns det dessutom en stor möjlighet att påverka stadens totala energiförbrukning genom förbättringar i den befintliga byggnadsstammen. Staden har en omfattande och varierad fastighetsportfölj, vilken erbjuder en stor potential för energibesparingar. Det är inte bara bra för miljön, utan också för fastighetsägares plånböcker.

image

Hur går processen till?

För att genomföra en energideklaration i Malmö måste fastighetsägare anlita en certifierad energideklarationsexpert. Experten kommer att göra en noggrann genomgång av byggnaden, bedöma dess energianslutningar, isolering, fönster, uppvärmningssystem och andra relevanta faktorer. De insamlade uppgifterna används sedan för att beräkna fastighetens energianvändning och energiprestanda.

Efter att energideklarationen är genomförd får fastighetsägaren en rapport som innehåller byggnadens energibetyg och förslag på åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Detta kan inkludera allt från enklare åtgärder som byte till energisnål belysning till mer omfattande åtgärder som installation av värmepumpar eller solpaneler.

Vad händer efter energideklarationen?

När energideklarationen är klar är det dags att överväga de föreslagna åtgärderna. Genom att genomföra de rekommenderade förbättringarna kan fastighetsägare i Malmö inte bara sänka sina energikostnader, utan också öka sina fastigheters värde och attraktivitet på marknaden.

Utöver de direkta fördelarna kan fastighetsägare med god energiprestanda dra nytta av olika incitament som energiskattereduktioner eller bidrag för energieffektiviserande åtgärder. Det skapar ytterligare incitament för att investera i energieffektiva lösningar.

Är du fastighetsägare i Malmö och behöver hjälp med att energideklarera din byggnad? Vänd dig till Secon.se, ett företag med stor erfarenhet och certifierade experter inom energideklaration. På Secon.se kan du räkna med guidning genom hela processen, från första besiktning till slutlig rapport och rekommendationer för energiförbättringar. Med rätt partner vid din sida blir det enklare att navigera i kraven och göra de justeringar som kan göra din fastighet mer energieffektiv och hållbar för framtiden. Besök https://www.secon.se/ och ta ett första steg mot ett mer energismart fastighetsägande.

Fler nyheter